วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

Cr.http://www.thaiedunet.com/cet/html/multimedia/multi_lesson/multimedia_main.html             อุปกรณ์หลัก
          ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ เช่น ซีพียู จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมควบคุม หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ ให้ความสำเร็จตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (ดูภาพด้านข้างประกอบ)
          ซอฟต์แวร์ (Software)
หมายถึง ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เราเรียกชุดคำสั่งดังกล่าวนี้ว่า "โปรแกรม" แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ

  
:: ภาพจอมอนิเตอร์  ::
จำนวนภาพตัวอย่าง  3 จาก 7 ภาพ

              อุปกรณ์เสริม
โมเด็ม (Modem)
คู่สายโทรศัพท์
จากการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์
กล้องถ่ายภาพระบบ Digital
แผ่นซีดี และ CD Writer
กล้องถ่ายวีดีโอ
ไมค์โครโฟน (Microphone)
การ์ดเสียง (Sound Card)
ลำโพง
การ์ดวีดีโอ (Video Card)

          โมเด็ม (Modem)
โมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital และแปลงจากสัญญาณ Digital เป็น Analog เพื่อส่งผ่านข้อมูลทางสายโทรศัพท์
          คู่สายโทรศัพท์
การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้สายโทรศัพท์ จะช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สองตัวสามารถรับ - ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมาก
          จากการสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์
สแกนเนอร์มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูล ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้ ในปัจจุบันสแกนเนอร์แบ่งได้ 2 รูปแบบคือ
 แบบใส่กระดาษแล้วกระดาษจะเลื่อนผ่านหัวสแกนเอง เรียกว่า Sheet - Feed Scanner
 แบบวางกระดาษแล้วให้หัวสแกนเลื่อนอ่านข้อมูลจากกระดาษ โดยกลไกการทำงานคล้ายๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร เรียกว่า Flatbed Scanner
          กล้องถ่ายภาพระบบ Digital
ความก้าวไกลทางเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีกล้องถ่ายรูป ที่สามารถถ่าย และให้ภาพเป็น Digital Image ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลงภาพ ทำให้สามารถประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถใช้ถ่ายภาพจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แทนการสแกนภาพได้อีกด้วย
          แผ่นซีดี และ CD writer
เพื่อใช้บันทึกเรื่องราวจากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เนื่องจาก แผ่นซีดี เป็นสื่อที่มีความจุข้อมูลสูง
          กล้องถ่ายวิดีโอ
ปัจจุบันมีขนาดเล็กและเป็นประเภท Digital มีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพได้คมชัด และสะดวกต่อการพกพาไปในที่ต่าง ๆ

          ไมโครโฟน (Microphone)
 ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง โดยทั่วไปแล้วไมโครโฟนมี 2 แบบ คือ แบบที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงในตัวโดยอาศัยวงจรภายนอกช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นเรียกว่า Dynamic Microphone

ส่วนอีกแบบหนึ่ง จะมีแหล่งจ่ายไฟในตัว เช่น ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก หรือจากสาย
จ่ายไฟเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า Condensor Microphone โดยไมโครโฟนประเภทนี้ จะให้
คุณภาพเสียงดีกว่าแบบแรก

          การ์ดเสียง (Sound Card)
การ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้าง และจัดการกับระบบเสียงในเครื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในคอมพิวเตอร์ เพราะในปัจจุบันระบบปฏิบัติการรองรับการแสดงผลทางเสียงอย่างเต็มรูปแบบ (Full Duplex) สามารถรับและส่งสัญญาณเสียงพร้อมกันได้ การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน Sound Card ซึ่งในปัจจุบันมักจะรวมมากับ Board (On Board) หากต้องการคุณภาพดีมากขึ้น ควรซื้อเพิ่มเติม
          ลำโพง (Speaker)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับแสดงผลทางเสียงซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ
มากขึ้นในปัจจุบันเพราะมีการใช้ระบบมัลติมีเดียกันมากขึ้น ลำโพงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์จะมี
อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงอยู่แล้วในตัว สังเกตจากการมีสายไฟเสียบและปรับความดังค่อย

          การ์ดวิดีโอ (Video Card)
มีหน้าที่นำสัญญาณวีดีโอเข้า แต่แปลงสัญญาณวีดีโอออก โดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบ คือ
 การ์ดจับภาพที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการบีบอัด การ์ดชนิดนี้มีราคาถูก การใช้งานง่าย แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากไม่มีฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่โดยตรง และให้คุณภาพวิดีโอไม่ดีนัก ตัวอย่างการ์ดประเภทนี้ได้แก่ Pinnacle Studio, VCD Edit SX เป็นต้น** วิดีโอที่ได้จากการ์ดประเภทนี้ อาจอยู่ในรูปแบบไฟล์ AVI, MPEG-1

 การ์ดจับภาพที่ใช้ฮาร์ดแวร์ในการบีบอัด การ์ดชนิดนี้จะมีฮาร์ดแวร์ที่ช่วยในการบีบอัดข้อมูลโดยตรง จึงทำให้ไม่ต้องอาศัยกำลังจากเครื่องมากนัก การทำงานก็สะดวก แต่ค่อนข้างมีราคาแพง การ์ดประเภทนี้ได้แก่ VCD Edit TV เป็นต้น

รูปแบบการบีบอัดสามารถกำหนดได้ว่าจะให้บีบอัดได้มากน้อยเพียงใด ถ้าบีบอัดน้อยคุณภาพของ วิดีโอก็จะดี ถ้าบีบอัดมากคุณภาพก็จะน้อย รูปแบบไฟล์จะเป็น AVI, MPEG-1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น